Cymeradwywyd dau goleg yng Nghymru yng nghylch cymeradwyo diweddaraf y Rhaglen Ehangu Cadetiaid.

Bydd y penderfyniad yn gweld unedau Llu’r Cadetiaid (CCF) yn agor yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro (CAVC) ac Academi Chwaraeon Llandarcy.

Y fyddin bydd thema’r ddwy uned, ac mae gwaith ar y gweill ar hyn o bryd i recriwtio a hyfforddi oedolion i wirfoddoli, gyda’r nod o agor yr unedau ym mis Ionawr 2019.

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn un o’r colegau mwyaf yn y wlad gyda dros 20,000 o fyfyrwyr. Mae 86% o fyfyrwyr yn symud ymlaen i addysg bellach neu gyflogaeth o fewn dau fis o gwblhau eu cwrs ac ers 2015, mae 1000 o fyfyrwyr wedi symud ymlaen i astudio ar lefel prifysgol.

Mae Academi Chwaraeon Llandarcy yn rhan o Goleg Castell-nedd Porth Talbot (NPTC), grŵp o golegau a sefydlwyd yn 2013. Mae’n un o’r darparwyr Addysg Bellach mwyaf yng Nghymru ac mae’n cynnwys 30% o dir y sir gyda chyfanswm o naw o gampysau yn ymestyn o Ogledd i Dde Cymru.

Cadet Expansion Programme
Llun: Combined Cadet Force (CCF)

Cytunodd Llywodraeth Cymru, mewn ymgynghoriad â’r Weinyddiaeth Amddiffyn (MoD), i ymuno â’r Rhaglen Ehangu Cadetiaid yn 2016.

Yr amcan yw cynyddu nifer y bobl ifanc mewn ysgolion gwladol sy’n gallu manteisio ar brofiad y cadét, megis; datblygiad personol, cyfleoedd positif sy’n newid bywydau a chymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol.

Mae unedau’r Llu Cadetiaid Cyfunol (CCF) yn caniatáu i ddisgyblion ymgymryd â hyfforddiant ar thema filwrol ochr yn ochr â’u hastudiaethau ac o fewn strwythur addysg eu hysgol.

Mae’n rhoi cyfleoedd i bobl ifanc ddatblygu a dangos nodweddion a sgiliau cymeriad newydd. Mae’r hyfforddiant a gânt yn cynnwys hedfan, hwylio, gwersylloedd a llawer mwy.

Ar draws y DU, mae dros 100 o ysgolion gwladol wedi ymuno â’r Rhaglen Ehangu Cadetiaid ac wedi elwa o berthynas well rhwng disgyblion ac athrawon, ymddygiad a disgyblaeth well, datblygiad staff ac mae’n hwb i enw da yn y gymuned.

 

A oes gan eich ysgol ddiddordeb mewn dysgu mwy? Cysylltwch â:

Yr Uwchgapten Stephen John
Swyddog Ehangu Cadetiaid Ysgol
Cymdeithas y Lluoedd wrth Gefn a Chadetiaid (RFCA) dros Gymru
E-bost: wa-ced@rfca.mod.uk
Ffôn: 02920 375740

Neu cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru