Mae rheolwr prosiect o Gasnewydd a aeth yn syth i weithio ar ôl gadael yr ysgol wedi cyrraedd yr uchelfannau ar ôl ymuno â Milwyr wrth Gefn y Llu Awyr Brenhinol saith blynedd yn ôl.

Mae’r Corporal Gareth Jones, 32, sydd wedi’i grybwyll yn Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines am wasanaeth clodwiw, yn astudio am radd meistr mewn busnes – a hynny ar ben gweithio’n llawn amser i Deloitte a rhoi o leiaf 27 diwrnod o wasanaeth bob blwyddyn!

Cafodd Gareth, sy’n aelod o Sgwadron 614, sef unig uned Milwyr wrth Gefn y Llu Arfog Brenhinol yng Nghymru, ei ysbrydoli i ymuno gan ei hen daid a oedd wedi gwasanaethu fel Milwr wrth Gefn yn yr Ail Ryfel Byd.

A heddiw, bydd yn ymuno â miloedd o weithwyr rhan-amser eraill yn y fyddin i ddathlu Diwrnod y Milwyr wrth Gefn.

“Roeddwn i wir am roi rhywbeth yn ôl i gymdeithas ac roedd hyn yn gyfle i mi wneud hynny, gan gydbwyso hynny gyda mywyd cartref. Roedd hefyd yn gyfle i deithio,” meddai Gareth.

“Mae bod yn un o Filwyr wrth Gefn yr RAF wedi fy ngwthio allan o fy swigen gyfforddus ac wedi fy ngwneud i’n unigolyn mwy hyderus ac uchelgeisiol. Rwy’n gwirioni ar yr her – rwy’n ddadansoddwr i’r RAF ac yn rheolwr prosiect, felly mae’r sgiliau yn addas iawn ar gyfer y ddwy rôl.”

Mae Gareth, sy’n gobeithio cael ei gomisiwn fel swyddog, wedi ennill Cymeradwyaeth y Prif Swyddog Awyr am wasanaeth clodwiw ac mae wedi’i grybwyll ar restr Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines.

Yn ystod y saith blynedd diwethaf, mae wedi cwblhau dwy daith o chwe mis – un yn gweithio gyda’r gatrawd a heddlu’r RAF yn Suffolk a’r un arall gyda sgwadron jetiau cyflym.

Mae wedi cyflawni hyfforddiant anturus yn yr Almaen/Awstria, ymarfer NATO yn yr Almaen, un arall yn Norwy, cwrs iaith yn Estonia a bu’n rhan o ddigwyddiadau coffa 100 mlynedd Brwydr y Somme yn Ffrainc, 75 mlynedd Brwydr Prydain yn Abaty San Steffan a 100 mlynedd yr RAF yn St Clement Dane.

Yn ddigon rhyfedd i Filwr wrth Gefn yr RAF, mae Gareth yn cyfaddef nad yw’n hoff iawn o uchder felly un o’i gyflawniadau y mae’n fwyaf balch ohono yn y blynyddoedd diwethaf oedd dringo i fyny Klettersteighe yn Awstria.

“Rydw i wedi cael mynd i lefydd na fyddwn i byth wedi ymweld â nhw, wedi gwneud pethau na fyddwn i byth wedi’u gwneud, wedi gwneud ffrindiau gorau na fyddwn i byth wedi’u cyfarfod ac wedi datblygu cymaint o sgiliau a galluoedd drwy’r RAF sydd wedi mynd law yn llaw â fy ngyrfa sifilaidd ac wedi fy helpu i gael dyrchafiadau na fyddwn i wedi’u cael fel arall – does dim i’w golli yn fy marn i!” meddai Gareth.

Mae’r cyn ddisgybl o Ysgol Uwchradd Betws a aeth yn syth allan i weithio ar ôl gadael yr ysgol yn 18 oed, bellach yn astudio ar gyfer gradd meistr mewn busnes, a hynny ar ben ei ymrwymiadau fel Milwr wrth Gefn a’i swydd lawn amser gyda Deloitte. Drwy gyfrwng ei raglen pontio milwrol a thalent, mae Deloitte yn gyflogwr personél milwrol a chyn-filwyr blaenllaw, gan gydnabod y meddylfryd a’r sgiliau gwerthfawr maen nhw’n eu cyfrannu i’r busnes.

Mae 2,200 Milwr wrth Gefn yng Nghymru, sy’n gyfystyr â thua un o bob chwe gweithiwr yn y Lluoedd Arfog yn y Deyrnas Unedig. Mae ganddyn nhw ran hollbwysig yn y Teulu Amddiffyn, ac maen nhw’n treulio rhywfaint o’u hamser hamdden yn amddiffyn y Deyrnas Unedig gartref a thramor.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru