Cynhaliwyd seremoni i ddathlucysylltiad Coleg Caerdydd a’r Fro gyda 157 Catrawd y Corfflu Logisteg Brenhinol (RLC).

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro (CAVC) wedi ymuno â’r Rhaglen Ehangu Cadetiaid ac mae eu huned Lluoedd y Cadetiaid Cyfunol (CCF) yn anelu at ddechrau gorymdeithio ym mis Ionawr

Wrth siarad mewn digwyddiad ym Marics Maendy, dywedodd y Dirprwy Bennaeth Sharon James: ” Rydym wedi ymrwymo i anrhydeddu Cyfamod y Lluoedd Arfog a chefnogi cymuned y Lluoedd Arfog. Rydym yn cydnabod bod personél y lluoedd arfog yn gwneud cyfraniad gwerthfawr i’n gwlad ac rydym yn ddiolchgar am gyfle i gydweithio.

“Dyma gyfle gwych i’n pobl ifanc ddatblygu sgiliau, fel gwaith tîm, arweinyddiaeth a gwydnwch, gan eu gwneud yn llawer mwy cyflogadwy ar ôl iddyn nhw gwblhau eu cymwysterau. Bydd y CCF yn ysbrydoli ein dysgwyr ac yn dylanwadu’n gadarnhaol ar eu symudedd a’u lles cymdeithasol .

“Mae amseriad y bartneriaeth hon yn ardderchog ac mae’n dda lansio’r CCF hwn ar ddechrau’r flwyddyn academaidd. Mae’r tîm gweithredol wedi siarad â phob un o’r 5,000 o ddysgwyr yn ystod y cyfnod sefydlu, yn eu hysbysu am y bartneriaeth a’r cyfle newydd ar eu cyfer yn CAVC. ”

Mynychwyd y digwyddiad gan y Lefftenant Cyrnol Marcie Madams, Prif Swyddog 157 Catrawd yr RLC, ac aelodau allweddol yr uned.Mae 157 Catrawd yr RLC yn symud nwyddau dros bellteroedd maith i sicrhau bod y Fyddin Brydeinig yn gallu gwneud ei gwaith ac mae’n cynnwys milwyr technegol gymwys sy’n gweithio’n gyflym pan fo gweithrediadau ar y gweill ac ar adegau o heddwch.

Yr Uwch-gapten Stephen John, Swyddog Ehangu Cadetiaid y Gymdeithas Lluoedd Wrth Gefn a Chadetiaid dros Gymru (RFCA), aeth ati i sefydlu’r fenter gyda CAVC a bu’n gweithio gyda Tom Jones i sefydlu’r bartneriaeth.

Mae dros 100 o ysgolion gwladol ledled y wlad wedi ymuno â’r Rhaglen Ehangu Cadetiaid, a gefnogir gan Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru. Eu nod yw cynyddu nifer y bobl ifanc mewn addysg wladol sy’n gallu cael mynediad i’r ‘profiad cadet’.

Oes gan eich ysgol ddiddordeb mewn dysgu mwy? Cysylltwch â’r:

Uwch-gapten Stephen John
Swyddog Ehangu Cadetiaid Ysgolion
Cymdeithas Lluoedd Wrth Gefn a Chadetiaid (RFCA) dros Gymru
E-bost: wa-ced@rfca.mod.uk
Ffôn: 02920 375740

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru