Mae Sgwadron 2480 (Treffynnon) wedi ennill y Tlws Lees mawreddog ac wedi ei gadarnhau fel sgwadron gorau Cadetiaid Awyr yr Awyrlu Brenhinol (RAFAC) yn y Deyrnas Unedig.

Daw’r gydnabyddiaeth ar ôl i’r cadetiaid a gwirfoddolwyr gymryd rhan mewn proses werthuso helaeth a ddaeth i’w phenllanw gydag arolygiad terfynol gan Bencadlywydd y Cadetiaid Awyr, Comodor Awyr Dawn McCafferty CBE RAFR.

Mae Tlws Lees yn wobr flynyddol a roddir i sgwadronau RAFAC gyda 45 neu lai o gadetiaid. Mae ganddo hanes sy’n dyddio’n ôl i 1949 ac i’r cyfnod wedi’r Ail Ryfel Byd ac mae bellach yn gwobrwyo sgwadronau am eu rôl ddylanwadol mewn cymunedau lleol.

Ymunodd dros 1,000 o sgwadronau yng nghymal 2018 o’r gystadleuaeth, a phrofwyd eu harferion drilio, eu cod gwisg ac agweddau amrywiol ar eu profiad a maes llafur y cadetiaid.

Dywedodd Awyr-Lefftenant Anglesea, Pennaeth Milwrol o Sgwadron Treffynnon: “Mae’r cadarnhad ein bod yn gwneud gwaith da yn bwysig iawn i’r sgwadron cyfan fel ei bod yn cadw i symud ymlaen ac mae’n rhoi mwy o gyfle i’r bobl ifanc roi cynnig ar ein holl weithgareddau.

“Ein nodau nesaf yw codi arian ar gyfer taith i Wlad yr Iâ ac i gychwyn band.”

Mae Sgwadron 2480 (Treffynnon) yr RAFAC yn cwrdd yn y Neuadd Ymarfer ar Heol Helygain. Awydd ymuno? Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Mae dros 4,400 o gadetiaid yng Nghymru. Maen nhw’n mwynhau hwyl gyda ffrindiau mewn mwy na 200 o leoliadau uned ar hyd a lled y wlad.

Mae cadetiaid yn tyfu trwy brofiadau sy’n newid bywyd ac yn ennill cymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol, megis Gwobr Dug Caeredin, Gwobrau Cymorth Cyntaf Ambiwlans Sant Ioan a BTEC.

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru