Efallai bod Simon Kendall wedi gadael y fyddin ddegawd yn ôl, ond dyw ei ymdeimlad o ddyletswydd a dyhead i wasanaethu heb bylu.

O wirfoddoli fel hyfforddwr oedolion gyda’i Lu Cadetiaid y Fyddin lleol i fod yn rhan o’r cynllun Beiciau Gwaed gwirfoddol cenedlaethol, mae’r dyn 36 oed wastad yn un i gymryd y cam cyntaf ymlaen.

Felly, pan ddaeth y pandemig gwirfoddolodd Simon yn lleol ym Mynea, Llanelli, gan ddefnyddio ei feic modur i helpu i ddosbarthu hanfodion i bobl mewn angen a gydag ymateb Team Rubicon UK i’r pandemig, Op RE:ACT, er mwyn helpu i greu Ysbyty Calon y Ddraig Caerdydd.

“Mae gan bob achos o wrthdaro heriau gwahanol ac fel cyn-filwr doeddwn i ddim yn gallu eistedd yn ôl ac yfed seidr yn y fy ngardd a gadael i eraill wneud y gwaith caled pan roedd cyfle i mi wirfoddoli a gwneud rhywbeth at yr achos,” meddai Simon, gyrrwr lorïau a thad i dri.

“Ar ôl i rywun fod yn filwr, mae’n aros yn eich gwaed ac rydych chi’n cadw’r meddylfryd o ‘gadewch i ni wneud beth sydd angen ei wneud’,” meddai Simon a dyfodd i fyny mewn teulu milwrol ac ymuno â’r Magnelwyr Brenhinol yn 16 oed.

“Gyda chyrchoedd yng Nghyprus ac Afghanistan dan ei het gadawodd y Lluoedd Arfog ddegawd yn ôl.

“Ar ôl gwasanaethu, mae’n amhosibl cymryd cam yn ôl – milwyr a chyn-filwyr yw’r cyntaf i wirfoddoli i wneud rhywbeth mewn bywyd pob dydd yn aml,” meddai Simon sy’n Hyfforddwr Rhingyll gydag ACF Dyfed a Morgannwg.

Mae hynny’n golygu hyd yn oed yng nghanol y cyfyngiadau symud, bydd o flaen ei gyfrifiadur ar alwadau Zoom gyda’i gadetiaid ddwy noswaith yr wythnos, wrth i weithgareddau yn y byd rhithwir ddisodli gweithgarwch wyneb yn wyneb.

“Mae’r Cadetiaid yn sefydliad mor anhygoel gan ei fod yn cynnig cymaint o amrywiaeth o wahanol brofiadau ar gyfer pobl ifanc ac yn rhoi ymdeimlad o ddiben a chyflawniad iddyn nhw,” meddai Simon.

“Mae pawb yn gyfartal ac mae’n hyfryd gweld y bobl ifanc fwyaf swil yn ffynnu a magu hyder o ganlyniad i’r cyfleoedd a gynigir.”

Ar hyn o bryd, mae Simon, fel cymaint o bobl eraill, yn edrych ymlaen at fywyd ar ôl codi’r cyfyngiadau symud ond bydd yn barod am ba bynnag her a ddaw yn sgil ei weithgareddau gwirfoddoli.

Gallai dderbyn galwad gan Team Rubicorn i weithio ar brosiectau pellach ar ôl treulio wythnos fel rhan o’r tîm a helpodd i drawsnewid Stadiwm y Principality yn Ysbyty Calon y Ddraig.

Fel rhan o’r Beiciau Gwaed, mae’n un o’r rhwydwaith cenedlaethol o wirfoddolwyr sy’n darparu gwasanaeth negesydd am ddim i’r GIG yn dosbarthu samplau gwaed, plasma, dogfennau ac eitemau eraill ledled y wlad.

 

 

 

 

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru