Er gwaetha’i ofn o siarad cyhoeddus, mae Jack Pritchard, 25 oed, yn falch iddo gael ei orfodi mas o’i gragen a goresgyn ei ofn.

Roedd Jack ar benwythnos hyfforddiant ym mharc Bletchley pan ofynnwyd iddo roi araith am Bill Tutte, torrwr codau’r Ail Ryfel Byd, i weddill aelodau ei sgwadron.

“Rwy’n casáu siarad cyhoeddus a does dim rhaid i mi wneud unrhyw beth felly yn fy swydd sifil. Dw i prin wedi siarad â chriw o bobl ers gadael ysgol. Er mai tasg bob dydd fyddai hyn i lawer, roedd yn gam enfawr i mi, felly diolch i’r lluoedd wrth gefn am fy ngwthio i wneud rhywbeth fyddwn i ddim fel arfer yn ei wneud – dw i mor falch ohonof fi fy hun am lwyddo,” meddai Jack.

Roedd gan Jack, sy’n aelod o Sgwadron 614, unig uned Wrth Gefn y Llu Awyr Brenhinol yng Nghymru, ddiddordeb mewn gyrfa filwrol erioed. Cafodd ei ysbrydoli i ymuno ar ôl gweld hysbyseb ar luoedd wrth gefn y Llu Awyr Brenhinol, a meddwl y byddai’n her ac yn helpu i fagu hyder.

“Mae’n well na’r disgwyl, a byddaf yn cofio am y sgiliau, y profiad a’r atgofion rwyf wedi eu cael yn fy ngyrfa filwrol fer am weddill fy oes. Byddwn yn argymell lluoedd wrth gefn y Llu Awyr Brenhinol i unrhyw un sy’n ystyried ymuno,” meddai Jack, sy’n arweinydd tîm a gyrrwr lori ludw i Gyngor Bwrdeistref Torfaen.

Ei brif rôl neu fasnach gyda’r lluoedd wrth gefn yw gyrrwr logisteg, ac mae ei gyfrifoldebau arferol yn cynnwys gyrru pob math o gerbydau ledled y DU, Ewrop ac ar ymarferion maes neu ymfyddiniad gweithredol byd-eang.

“Fy ngwaith bob dydd oedd y prif reswm dros ddewis bod yn yrrwr logisteg i’r lluoedd wrth gefn. Dw i’n gallu trosglwyddo llawer o’m sgiliau bob dydd i’r rôl filwrol. Ac mae’r sgiliau a gefais gan y fyddin wedi rhoi hwb i ‘mherfformiad yn fy rôl sifil hefyd,” meddai Jack.

“Y peth gorau am fod yn filwr wrth gefn yw’r cyfle a ddaw yn ei sgil, gallwch elwa ar yr hyn rydych chi’n ei roi mewn iddo. Dw i eisoes wedi gwneud rhai pethau anhygoel yn ystod fy amser byr fel milwr wrth gefn. Y llynedd, bues i’n ddigon ffodus i fynd i Rjukan yn Norwy am wythnos i gymryd rhan mewn hyfforddiant tywydd oer a oedd yn cynnwys sgïo, goroesi’r gaeaf a hyfforddiant cwymp eira.

“Hefyd, cefais y fraint o fod yn rhan o ymgyrch Rescript y llynedd – sef rôl y fyddin yn cefnogi’r awdurdodau sifil yn y frwydr yn erbyn Covid-19.

“Ein gorchwyl oedd cynnal uned profi symudol ledled canolbarth Lloegr. Yn bersonol, dw i’n teimlo ‘mod i wedi cael llawer o brofiad bywyd gwerthfawr o’r cyfnod hwnnw a bues i’n gweithio gyda thîm ag ystod eang o setiau sgiliau, o gyfreithiwr i ffotograffydd. Yr amrywiaeth hwnnw mewn rolau a sgiliau yw gogoniant y lluoedd wrth gefn, mae’n denu’r gorau ynoch.

“Yn ystod fy amser gyda’r lluoedd wrth gefn, dw i wedi ennill sgiliau arwain, rheoli gyrfa, gwaith tîm a sgiliau goroesi i enwi dim ond rhai.”

Heddiw, bydd Jack ymhlith y 2,170 o filwyr wrth gefn Cymru sy’n dathlu Diwrnod y Lluoedd Wrth Gefn. Ledled y Deyrnas Unedig, milwyr wrth gefn yw tua un o bob chwech o bersonél Lluoedd Arfog y wlad.

Maen nhw’n gwneud cyfraniad hanfodol fel rhan o’r teulu Amddiffyn, gan dreulio rhywfaint o’u hamser sbâr yn diogelu’r DU gartref a thramor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru