Yn drist iawn, bu farw’r Is-Swyddog Oedolion Liam Ashton-Hughes yn Ysbyty Gwynedd Bangor ddydd Sul, 14 Mawrth.

Roedd Liam, a oedd yn 30 oed, ac a gafodd drawsblaniad ysgyfaint ychydig flynyddoedd yn ôl, wedi bod yn wirfoddolwr gyda Llu Cadetiaid y Fyddin Clwyd a Gwynedd ers deng mlynedd.

Liam, o Harlech, oedd Cadlywydd Mintai Abermaw a Swyddog Cymorth Cyntaf Cwmni Minden.

Pan roedd ei iechyd yn caniatáu, roedd Liam wedi bod yn hyfforddwr gweithredol gyda Mintai Abermaw, Cwmni Minden. Roedd wedi mynychu llawer o benwythnosau hyfforddi a gwersylloedd blynyddol. Fis Rhagfyr y llynedd dyfarnwyd y Darn Arian er Rhagoriaeth y Cadlywydd cyntaf erioed iddo, i gydnabod ei ymdrechion sylweddol, yn enwedig yn ystod cyfyngiadau pandemig Covid-19.

Er gwaethaf ei broblemau iechyd personol yn ystod y blynyddoedd diwethaf, yn cynnwys trawsblaniad ysgyfaint, mae Liam wedi parhau i ymgysylltu â chadetiaid yn y byd rhithwir. Roedd yn un o’r prif gadlywyddion mintai cyntaf i ddefnyddio hyfforddiant ar-lein gyda gweithgareddau’n cynnwys “Cwestiynau Cwarantin” ac amrywiaeth o sesiynau hyfforddi wedi’u cyflwyno o’i ystafell wely gartref a hyd yn oed o’i ystafell yn yr ysbyty.

Roedd ganddo ddiddordeb brwd mewn hanes milwrol a bu’n chwilio am ac yn rhannu fideos hanes y Fyddin a Chatrawdau, yn enwedig y Cymry Brenhinol.

Dywedodd Cadlywydd Llu Cadetiaid y Fyddin Clwyd a Gwynedd, Cyrnol Martin Craven, “Ro’n i’n drist iawn pan glywais fod Liam Ashton-Hughes wedi marw yn yr ysbyty. Bydd Mintai Abermaw a holl Lu Cadetiaid y Fyddin Clwyd a Gwynedd yn gweld ei golli’n fawr.”

Dywedodd Cadlywydd Cwmni Minden, yr Uwch-Gapten Wendy Thomas “Trist iawn oedd deffro heddiw a gwybod ein bod ni wedi colli cyd-hyfforddwr, ffrind, a dyn ifanc hyfryd. Roedd Liam Ashton-Hughes yn ddarn gwerthfawr yn jig-so Minden a bydd ei farwolaeth yn dristwch mawr i lawer. Bendith arnat Liam. Gorwedd mewn hedd.”

Mae pawb o deulu Cadetiaid y Fyddin yn anfon eu cydymdeimlad dwysaf i deulu a ffrindiau Liam ar yr amser trist iawn hwn.

 

 

 

 

 

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru