Mae swydd wag ar gael ar gyfer Swyddog Cyflenwi Cadetiaid (Gwas y Goron, Band Cyflog D). Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio ym Mhencadlys Llu Cadetiaid y Fyddin yng Nghanolfan y Cadetiaid, Heol West Plas, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 1PA.

 

Mae’r band cyflog yn dechrau ar £28,859.00 y flwyddyn ar hyn o bryd ar sail contract am yr holl oriau a weithir.

 

Mae cynllun pensiwn Cynllun Enillion Gyrfa Cyfartalog wedi’u Hailbrisio (CARE) ar waith.

Bydd yn ofynnol i’r ymgeisydd llwyddiannus gwblhau cyfnod prawf o chwe mis a bydd cadarnhau’r penodiad yn derfynol yn dibynnu ar gwblhau’r cyfnod prawf yn foddhaol.

 

Mae’n rhaid i ffurflenni cais wedi’u cwblhau (gan gynnwys CV) gyrraedd erbyn Dydd Gwener 21 Chwefror 2020 fan bellaf, ond mae gennym yr hawl i gau’r broses ymgeisio os oes nifer addas o ymgeiswyr wedi cyflwyno cais cyn y dyddiad hwn.

 

Cynhelir cyfweliadau yn gynnar ym mis Mawrth.

 

Mae ffurflen gais a Disgrifiad Swydd ar gael trwy e-bostio Rick Hallett:

wa-finance@rfca.mod.uk

 

NI DDYLID anfon geirda gyda chais sydd wedi’i gwblhau.

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru