Mae 1-7 Mehefin 2020 yn Wythnos Gwirfoddolwyr – ac yn gyfle i ddathlu a chydnabod yr amser gwerthfawr y mae pobl yn eu cyfrannu at achosion da ledled y byd.

Yng Nghymru, mae mudiadau’r cadetiaid yn cynnig cyfleoedd i dros 2,200 o bobl ifanc gael profiadau sy’n newid bywyd, gan roi sgiliau hanfodol iddynt wrth iddynt gael hwyl gyda ffrindiau.

Yn bwysicach fyth, cynigir lle iddynt dyfu mewn amgylchedd sy’n meithrin eu doniau, yn ennyn eu diddordeb mewn pynciau newydd, ac yn rhoi’r cyfle iddynt allu goresgyn anfanteision a all atal eu datblygiad personol, a hynny mewn amgylchedd cefnogol a hwyliog.

Caiff cadetiaid yng Nghymru eu meithrin, eu harwain a’u hysbrydoli gan dros 1,200 o Wirfoddolwyr sy’n Oedolion sy’n helpu Lluoedd y Cadetiaid – a heb y gwirfoddolwyr hyn, fyddai pobl ifanc ddim yn gallu manteisio ar gyfleoedd sy’n eu helpu i gyflawni yn eu hystafelloedd dosbarth ac yn eu gyrfaoedd yn y dyfodol.

Daw gwirfoddolwyr o bob cefndir ac maen nhw’n cyfrannu cyfoeth o wybodaeth a phrofiad ym mhopeth o STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) a phynciau technegol, i chwaraeon, hyfforddiant anturus a chymorth o ddydd i ddydd i’r unedau.

Mae darparu gwasanaeth mor hanfodol i fudiadau’r cadetiaid yn werth chweil i’r cadetiaid ond gall y gwirfoddolwyr eu hunain hefyd ennill profiad heb ei ail. Mae hyn yn amrywio o gymwysterau technegol a rheoli, i ddatblygu sgiliau meddal a all fod o fudd i’w bywydau bob dydd.

Hoffech chi roi peth o’ch amser hamdden i ddatblygu ac ysbrydoli pobl ifanc, ac ehangu’ch profiadau a’ch sgiliau? Cliciwch yma i ddarganfod mwy.

 

 

 

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru