Mae’r cwmni cyfreithiol Hugh James wedi ymuno â rhwydwaith o fwy na 120 o gyflogwyr yng Nghymru i addo cefnogi cymuned y Lluoedd Arfog.

Mae Alun Jones, partner rheoli Hugh James, wedi llofnodi Cyfamod y Lluoedd Arfog gyda’r Cyrnol Nick Lock OBE, Dirprwy Gadlywydd Brigâd 160 (Cymru).

Mae Cyfamod y Lluoedd Arfog yn addewid gan y wlad y bydd y rhai sy’n gwasanaethu, neu wedi gwasanaethu, yn Lluoedd Arfog y DU, a’u teuluoedd, yn cael eu trin yn deg. Mae’r rhaglen yng Nghymru yn cael ei darparu gan yr RFCA ar gyfer Cyfarwyddwyr Ymgysylltu â Chyflogwyr Rhanbarthol Cymru ar ran Rheoli Cysylltiadau Amddiffyn (DRM). Mae dros 120 o sefydliadau a chyflogwyr yng Nghymru eisoes wedi llofnodi Cyfamod y Lluoedd Arfog.

“Rydyn ni wrth ein bodd bod Hugh James wedi dangos ei gefnogaeth i gymuned y Lluoedd Arfog. Mae nifer y sefydliadau sy’n llofnodi’r Cyfamod yn parhau i dyfu ac mae hynny’n galonogol iawn”, meddai Audrey Nealon, Cyfarwyddwr Ymgysylltu â Chyflogwyr Rhanbarthol (REED) Cymdeithas Lluoedd Wrth Gefn a Chadetiaid (RFCA) Cymru.

Cafodd staff mewn iwnifform gwmni’r masgot catrodol, Is-gorporal Shenkin IV, wrth i Hugh James addo eu cefnogaeth, gyda’r partner rheoli Mr Jones yn dweud, “Does dim byd yn rhoi mwy o bleser i mi na chael atgyfnerthu ein hymrwymiad i’r Lluoedd Arfog trwy lofnodi’r Cyfamod yma heddiw.”

Meddai Cyrnol Lock, “Mae’n dda gweld cwmni pwysig arall yng Nghaerdydd yn llofnodi Cyfamod y Lluoedd Arfog gan fod hynny’n golygu eu bod nhw’n addo cefnogi’r Lluoedd Arfog eu hunain yn ogystal ag elusennau’r lluoedd arfog. Mae’n eu galluogi nhw i ddeall yn well sut y gallan nhw gefnogi milwyr wrth gefn sy’n gweithio yn eu sefydliad a manteisio ar sgiliau cyn-filwyr y Lluoedd Arfog sy’n dychwelyd i Gymru gyda chyfoeth o brofiad.”

Mae mwy na 2,200 o filwyr wrth gefn yng Nghymru. Maen nhw’n bobl gyffredin sy’n dod o gefndiroedd amrywiol ac yn rhoi o’u hamser i hyfforddi a gwasanaethu ochr yn ochr â phersonél rheolaidd yn y Lluoedd Arfog.

Mae milwyr wrth gefn yn gweithio i gyflogwyr o bob maint, a’u gofyniad blynyddol gofynnol yw ychydig o dan 30 diwrnod. Yn gyfnewid am hynny, mae milwyr wrth gefn yn derbyn hyfforddiant heb ei ail i ddatblygu sgiliau a chymwysterau newydd i hybu eu bywydau bob dydd, ynghyd â thâl a threuliau.

Mae tîm Ymgysylltu â Chyflogwyr RFCA Cymru yn cynnig cymorth a chyngor i sefydliadau, cwmnïau, milwyr wrth gefn a chadetiaid ar faterion yn ymwneud â materion cyflogaeth y bobl hynny.

Maent yn gweithio gyda sefydliad Rheoli Cysylltiadau Amddiffyn (DRM) y Weinyddiaeth Amddiffyn i sefydlu cysylltiadau agored a strategol gyda chyflogwyr, gan deilwra cyfleoedd partneriaeth i anghenion a nodau busnes a rennir.

Diddordeb mewn llofnodi Cyfamod y Lluoedd Arfog? Anfonwch e-bost i wa-reed@rfca.mod.uk

 

 

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru