Mae’r Llynges Frenhinol wedi penodi Is-Gomander Anrhydeddus cyntaf o dras Indiaidd.

Penodwyd Raj Aggarwal OBE DL, gŵr busnes blaenllaw ac arbenigwr iechyd y cyhoedd, gan y Llyngesydd Syr Phillip Jones KCB ADC yn dilyn cymeradwyaeth gan Ei Mawrhydi’r Frenhines.

Cafodd y penodiad hanesyddol ei ffurfioli ddydd Sul 16 Medi yn ystod seremoni agoriadol a gynhaliwyd yn HMS Cambria, sef unig leoliad y Llynges Frenhinol yng Nghymru.

Cafodd y digwyddiad ei gynnal fel Mela i’r Llynges Frenhinol, sef y term Hindŵaidd am ŵyl, a gwahoddwyd cymysgedd o westeion sifil a milwrol.

Penodir unigolion i swyddi milwrol anrhydeddus sy’n gallu defnyddio’u dylanwad a’u profiadau bywyd i gyfrannu at gymuned y Lluoedd Arfog.

Meddai’r Brigadydd Jock Fraser MBE RM, Comander Rhanbarthol y Llynges yng Nghymru a Gorllewin Lloegr: “Mae Raj yn gyfaill gwych ac eiriolwr i’r Llynges a bydd ei benodiad yn dyfnhau’r berthynas rhwng y gymuned a’r Llynges Frenhinol.

“Mae’ch Lluoedd Arfog yn gyflogwyr cynhwysol; rydym yn cydnabod gwerth amrywiaeth ac yn gwasanaethu gyda balchder pob aelod o’n cymunedau gartref a thramor. ”

Wrth ei benodi’n Is-gomander Anrhydeddus, bydd Raj yn gysylltiedig â’r HMS Dragon, llong ddistryw amddiffyn yr awyr Math 45 sydd â’i chartref yn Portsmouth ac sydd ar hyn o bryd yn cymryd rhan mewn hyfforddiant gweithredol ar y môr i baratoi am weithrediadau rheng flaen.

Symudodd Raj i Gymru o Kenya ym 1967 a bu’n astudio ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae bellach yn mwynhau gyrfa lwyddiannus ym maes fferylliaeth ac yn adnabyddus yn y gymuned fusnes yng Nghymru, fel cadeirydd presennol RK Aggarwal Ltd ac Is-lywydd Clwb Busnes Caerdydd.

Yn y gorffennol, mae Raj wedi gweithio fel uwch weithredwr ar gyfer Boots a bu’n fawr ei ddylanwad yn yr ymgyrch i newid y gyfraith ar roi organau yng Nghymru i fod yn system optio allan.

Mae’r Llynges Frenhinol yn croesawu amrywiaeth ac yn cynnig gyrfaoedd anhygoel gyda sgiliau heb eu hail. Mae yna gyfleoedd i wasanaethu’ch gwlad, gweld y byd a darparu cymorth dyngarol. Diddordeb mewn ymuno â’r Llynges Frenhinol? CLICIWCH YMA i gael mwy o wybodaeth.

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru