Bydd y cyfraniad arbenigol y mae milwyr wrth gefn wedi’i wneud ledled cymdeithas yn ystod brwydr Prydain yn erbyn y Coronafeirws yn helpu i lywio adolygiad sy’n ystyried sut y gall Amddiffyn wneud y gorau o sgiliau ei Lluoedd Wrth Gefn.

Nod Adolygiad Lluoedd Wrth Gefn 2030 yw sefydlu’r ffordd orau o harneisio gwybodaeth arbenigol ac arbenigedd milwyr wrth gefn am rolau, gyda phwyslais arbennig ar sut y gall Amddiffyn ddatgloi eu potensial i gefnogi’r llywodraeth, busnes a chymdeithas yn ehangach.

Gan geisio barn o’r adran amddiffyn ac adrannau eraill y llywodraeth, yn ogystal â chyflogwyr ym myd busnes a’r byd academaidd yn y DU ac yn rhyngwladol, mae’r tîm adolygu’n ystyried ffyrdd newydd y gallai Lluoedd Wrth Gefn gyfrannu at Amddiffyn ac amcanion ehangach y Llywodraeth erbyn diwedd y degawd.

Mae Lluoedd Wrth Gefn eisoes yn cynnig ffordd o ymgysylltu â phobl sydd â sgiliau arbenigol, gan gynnwys y rhai a helpodd i adeiladu’r Ysbytai Nightingale.

Bydd yr adolygiad yn ystyried y ffordd orau y gall Amddiffyn bartneru gyda busnesau hefyd, yn ogystal ag ystyried defnyddio ffyrdd arloesol o bartneru ledled y Llywodraeth a gyda’r sector preifat i rannu’r gost o bosibl, ond yn sicr i rannu’r sgiliau a’r arbenigedd sy’n hanfodol i economi’r DU.

Dywedodd Gweinidog y Lluoedd Arfog, James Heappey:

“Mae milwyr wrth gefn yn grŵp eithriadol o bobl sydd â sgiliau arbenigol ac arbenigedd mewn amrywiaeth eang o sectorau. Tanlinellwyd eu rôl anhepgor o fewn y Lluoedd Arfog unwaith eto drwy’r cymorth a ddarparwyd ganddynt yn ystod pandemig y Coronafeirws.

“Mae’n hanfodol ein bod ni nawr yn edrych tua’r dyfodol, nid yn unig i ystyried y ffordd orau o ddefnyddio ein doniau presennol ond hefyd sut y gallwn gryfhau rôl y Lluoedd Wrth Gefn am genedlaethau i ddod.”

Mae’r tîm Adolygiad Lluoedd Wrth Gefn 2030 yn edrych ymlaen at ymgysylltu â chi i gyd yn ystod y misoedd nesaf a chlywed eich barn – ond yn y cyfamser, os oes gennych syniadau ynghylch sut y gallai Amddiffyn, Llywodraeth ei Mawrhydi a chymdeithas yn ehangach wneud mwy o ddefnydd o’i Lluoedd Wrth Gefn rhwng nawr a 2030, yna rydym eisiau clywed gennych.

Gadewch neges i ni yn people-ReserveForces2030@mod.gov.uk

 

 

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru