Mae lluoedd wrth gefn o Gymru o 4ydd Bataliwn y Gatrawd Barasiwt wedi mwynhau a byw drwy brofiad hyfforddi cyffrous ar Ymarfer Northern Black Maple yn y Rockies yng Nghanada.

Ar ôl cyfnod prysur o weithgareddau a aeth â nhw o Wersyll Brwydro Pontsenni i ymarferion yn Ukrain, cyflwynodd yr uned wrth gefn becyn hyfforddi anturus 10 diwrnod o Wersyll Trails End (TEC) yn Alberta, Canada.

Rhoddwyd cyfle i 14 o awyrfilwyr wneud rhywbeth heblaw crefftau rhyfel ac fe wnaethon nhw ddiflannu i eithafion pellennig tiriogaethau Gogledd Orllewin Canada. Aeth rhai i’r afael ag afonydd Ghost, Red Deer a Kananaskis gyda’r gweddill yn gwneud eu ffordd i lawr llwybrau beicio mynydd Parc Cenedlaethol Canmore a Banff.

Dechreuodd y caiacwyr mewn dŵr oedd yn symud yn araf, gan feistroli hunangymorth a sut i achub eraill. Ar ôl dysgu’r hanfodion, aethant i ddŵr oedd yn symud yn gyflymach ac ar ôl troeon trwstan a throchfeydd di-ri wrth i’r cychod droi ben i waered, aethant ati i deithio 10km i lawr yr afon Kananaskis.

Yn y cyfamser, dechreuodd y beicwyr mynydd drwy ddysgu sgiliau cynnal a chadw a reidio llwybrau yng Nghanolfan Nordig Canmore. Roedd llwybrau caletach a mwy cymhleth yn eu disgwyl ym Mharc Cenedlaethol Banff ond cawsant eu gwobrwyo gyda golygfeydd syfrdanol.

Ar ôl gyrru am ddwyawr i gyrraedd afon Red Deer, roedd y caiacwyr yn wynebu profiad 26km llawn her. Ychydig iawn o le oedd yna i unrhyw gamgymeriadau ac erbyn iddyn nhw gael ateb i’r cwestiwn tragwyddol ‘ydyn ni yno eto?’ yn y gwersyll nesaf, roedd dau o’r llu wrth gefn wedi dod wyneb yn wyneb ag arth, ac roedd hynny’n fwy na digon i’w cadw’n effro.

Dyna pryd y newidiodd y tywydd yn llwyr, a throdd gwres o 26 gradd yn dymheredd oedd fawr ddim uwch na’r pwynt rhewi. Addasodd y beicwyr eu dillad a’u sgiliau reidio technegol wrth i lefelau dŵr godi ar gyfer y caiacwyr, gan sicrhau eu bod yn mwy na haeddu ennill eu cymhwyster Caiacio K2F.

Treuliodd y beicwyr mynydd eu diwrnod olaf yn teithio i safle Star Wars i roi cynnig ar lwybr Return of the Jedi. Cafodd un o’r llu wrth gefn gwmni neb llai na Greg Minnaar, Pencampwr Beicio Mynydd y Byd, a fu’n ddigon caredig i gael tynnu ei lun.

Cafodd y daith ei hariannu’n rhannol gan Gronfa Wrth Gefn a Chadetiaid Cymru, Gymdeithas Lluoedd Wrth Gefn a Chadetiaid (RFCA) dros Gymru.

Ar ôl dychwelyd i’r Deyrnas Unedig, roedd y llu wrth gefn wedi cyfoethogi eu bywydau bob dydd trwy brofiadau anturus llawn her. Mae Hyfforddiant Antur yn weithgaredd hyfforddi milwrol allweddol sy’n cefnogi effeithiolrwydd gweithredol ac ethos y Fyddin.

 

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru