Mae cynrychiolydd y Frenhines ar gyfer Morgannwg Ganol wedi rhoi teyrnged i waith gwirfoddolwyr oedolion a swyddogion wrth helpu i gynnal fflam y Cadetiaid ynghyn yn ystod y pandemig.

Roedd Arglwydd Raglaw Ei Mawrhydi ym Morgannwg Ganol, yr Athro Peter Vaughan QPM CStJ, yn siarad wrth iddo gynnal ei seremoni wobrwyo rithwir gyntaf erioed i ddathlu llwyddiannau ymhlith cymunedau’r milwyr wrth gefn a’r cadetiaid.

“Mae effaith fyd-eang y pandemig Covid wedi bod yn amlwg iawn, ac mae teuluoedd wedi dioddef trychinebau erchyll a bywydau wedi’u trawsnewid yn sgil y newidiadau rydyn ni wedi gorfod eu gwneud,” meddai’r Athro Vaughan.

“Er ei fod yn gyfnod digynsail, mae’n hollbwysig nad ydym yn anwybyddu’r rhai y mae eu gwasanaeth mor bwysig.

“Mae Lluoedd y Cadetiaid yn sefydliadau anhygoel, ac yn haeddu eu llongyfarch – mae’r cyfuniad o hyfforddiant milwrol, cymwysterau sifilaidd a gwaith cymunedol yn sicr yn helpu i ddatblygu ein pobl ifanc ac yn rhoi rhywbeth yn ôl i gymdeithas.

“Yn amlwg, nid i’r bobl ifanc yn unig y mae’r diolch am lwyddiant Lluoedd y Cadetiaid, mae angen cydnabod y swyddogion sy’n rhoi cymaint o’u hamser eu hunain i wneud cymaint o wahaniaeth.

“A hoffwn dalu teyrnged i’r unigolion hynny, yn enwedig yn y cyfnod anodd hwn. Mae eu dyfeisgarwch, a’r ffordd maen nhw wedi defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol, wedi sicrhau bod hyfforddiant a chyswllt sydd wedi bod mor hanfodol wedi medru parhau gyda’n pobl ifanc – yn syml mae’r hyn maen nhw wedi bod yn ei wneud wedi bod yn gwbl ysbrydoledig.”

Penodwyd tri pherson ifanc i rôl Cadetiaid yr Arglwydd Raglaw ar gyfer 2021 – y Abl-Gadet Aaron Thomas o Bontypridd o Gorfflu Cadetiaid y Môr y Rhondda, Awyr-Lefftenant Cadet Morgan Hunter-Smith o Ferthyr Tudful o Gadetiaid Awyr yr Awyrlu Brenhinol Adain Cymru Rhif 1 a’r Swyddog Gwarant Cadet Maddison Parkhouse o Ben-y-bont ar Ogwr o Gadetiaid Awyr yr Awyrlu Brenhinol Adain Cymru Rhif 3.

Mae’r rôl sy’n para blwyddyn yn cynnwys mynychu nifer o ddigwyddiadau swyddogol fel digwyddiadau Coffa, ymweliadau Brenhinol a gorymdeithiau gyda’r Athro, sy’n gweithredu fel cynrychiolydd y Frenhines.

Bydd y tri yn dilyn esiampl yr Abl-Gadet Morgan Selby o Gorfflu Cadetiaid Môr y Rhondda, y Rhingyll Staff Cadet Adam Bertorelli o Lu Cadetiaid y Fyddin Dyfed a Morgannwg, y Swyddog Gwarant Cadet Megan Lambert o Gadetiaid Awyr yr Awyrlu Brenhinol Adain Cymru Rhif 3, Awyr-Lefftenant Cadet Rhys Phillips o Gadetiaid Awyr yr Awyrlu Brenhinol Adain Cymru Rhif 1 a’r Rhingyll Gadet Rachel Bautista o Lu Cadetiaid Cyfunol Ysgol Treorci a dderbyniodd Dystysgrif yr Arglwydd Raglaw a Bathodyn am fod yn gynrychiolwyr 2020.

Cafodd gwasanaeth rhagorol ac ymroddiad i ddyletswydd chwe oedolyn eu cydnabod hefyd a rhoddwyd Tystysgrif Teilyngdod yr Arglwydd Raglaw iddynt.

Roedd yr Is-swyddog Annette Owen a Ms Lucy Thomas o Gorffluoedd Cadetiaid Môr y Rhondda; y Rhingyll Martin Edwards o Gadetiaid Awyr yr Awyrlu Brenhinol Adain Cymru Rhif 1 a’r Is-Lefftenant Bethan Foweraker, y Staff-Ringyll Hyfforddiant Roy Edwards a’r Staff-Ringyll Hyfforddiant Scott Davey o ACF Dyfed a Morgannwg.

Mae dros 4,400 o Gadetiaid yng Nghymru sy’n ennill sgiliau a chymwysterau drwy weithio gyda chymunedau lleol, elusennau a chymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau ymarferol. Cyflwynir maes llafur y cadetiaid gan gannoedd o hyfforddwyr a chynorthwywyr sifil gwirfoddol, sy’n rhoi o’u hamser gyda’r nos yn ystod yr wythnos ac ar y penwythnos.

Cafodd y digwyddiad gwobrwyo rhithwir ei drefnu a’i ddarlledu gan y Gymdeithas Lluoedd Wrth Gefn a Chadetiaid dros Gymru – sefydliad sydd wedi cefnogi’r Lluoedd Arfog ers dros 100 mlynedd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru