Cynhaliodd Arglwydd Raglaw Ei Mawrhydi ar gyfer Gwent, y Brigadydd Robert Aitken CBE CStJ, ei seremoni wobrwyo flynyddol yn rhinwedd ei swydd fel cynrychiolydd y Frenhines ar gyfer sir gadwedig Gwent i ddathlu’r Milwyr Wrth Gefn a’r Cadetiaid sy’n gwneud gwahaniaeth yn eu cymunedau.

Daeth 100 a mwy o bobl i’r digwyddiad ym Marics Rhaglan yng Nghasnewydd i ddathlu sêr y cymunedau Milwyr Wrth Gefn a Chadetiaid.

Mae Milwyr Wrth Gefn o’r holl Luoedd yn aelodau hollbwysig a gwerthfawr o deulu Amddiffyn y DU. Maent nhw’n cyfoethogi eu bywydau sifilaidd bob dydd gyda chyfleoedd hyfforddi anturus a chyffrous yn ogystal â meithrin sgiliau trosglwyddadwy sy’n hwb i’w gyrfaoedd sifilaidd.

Cafodd un ar ddeg unigolyn eu cydnabod am eu perfformiad rhagorol gan ennill Tystysgrif Teilyngdod yr Arglwydd Raglaw. Dyma’r rhai a wobrwywyd: Is-gorporal Ian Fife, Is-gorporal Jarad Seale, Uwch-sarjant Richard Renshaw, Awyr-lefftenant Louis McKie, Cynorthwyydd Sifilaidd Emma Gudgeon, Swyddog Sifilaidd Elaine Blackley, Awyr-lefftenant Paul Maitland, Is-swyddog sy’n Oedolyn Jonathan Saunders, Elizabeth Walsh, ac Uwch-sarjant Emily Chinn.

 

Cafodd Cadetiaid yr Arglwydd Raglaw ar gyfer 2019 eu penodi i’w rôl newydd ac fe gawson nhw eu bathodynnau penodi i nodi’r achlysur. Mae’r rôl yn cynnwys mynd i ddigwyddiadau swyddogol gyda’r Arglwydd Raglaw, megis ymweliadau brenhinol a gwasanaethau Sul y Cofio, a chynrychioli Cadetiaid ledled y sir.

Pum Cadét yr Arglwydd Raglaw ar gyfer 2019 yw Cadét Abl Luke Lewis (Corfflu Cadetiaid y Môr), Uwch-sarjant Cwmni Cadetiaid Joe Walters (Llu Cadetiaid y Fyddin), Sarjant Awyr Cadetiaid Ethan Mallett (Cadetiaid Awyr yr Awyrlu Brenhinol), Sarjant Baner y Cadetiaid Toby Pearl, a Swyddog Gwarant y Cadetiaid Sophie Rodway.

Am gyflawni’r rôl yn 2018, cyflwynwyd Tystysgrif a Bathodyn yr Arglwydd Raglaw i Sarjant Awyr y Cadetiaid Josephine Hurry o Adain Cymru Rhif 1 (Cadetiaid Awyr yr Awyrlu Brenhinol).

Mae yna 4,400 a mwy o Gadetiaid actif mewn 210 o leoliadau ledled Cymru. Maen nhw’n cael eu cynorthwyo gan fwy o 1,200 o wirfoddolwyr, sy’n cynnig cyfleoedd ac ysbrydoliaeth i genedlaethau’r dyfodol gael profiadau, sgiliau a chymwysterau heb eu hail.

Trefnwyd y digwyddiad gan y Gymdeithas Lluoedd Wrth Gefn a Chadetiaid (RFCA) – sefydliad sydd wedi cefnogi’r Lluoedd Wrth Gefn a Chadetiaid yng Nghymru ers dros 100 mlynedd. I ddysgu mwy am y cyfleoedd sydd ar gael, ewch i: www.Wales-RFCA.org neu cysylltwch â @RFCAforWales ar Twitter.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau o’r digwyddiad.

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru