Fe wnaeth Arglwydd Raglaw Ei Mawrhydi Clwyd, Henry George Fetherstonhaugh OBE FRAgS dalu teyrnged i waith oedolion sy’n gwirfoddoli, wrth annerch ei seremoni wobrwyo rithwir gyntaf erioed.

Meddai cynrychiolydd y Frenhines dros Glwyd, “Mae’n wir dweud na fyddai gennym ein Lluoedd Cadetiaid fel y maen nhw heddiw heb ymroddiad ac ymrwymiad gwych y swyddogion a’r oedolion sy’n gwirfoddoli sy’n rhoi o’u hamser i wneud i’r sefydliadau weithio.

“Hefyd yn y cyfnod rhyfedd hwn, rydych chi wedi datblygu system hyfforddi ar-lein yn defnyddio’r gofod rhithwir er mwyn i’ch gwaith amhrisiadwy fedru parhau. Rydym yn gwerthfawrogi’ch ymdrechion ac yn diolch o waelod calon i chi.”

Cynhaliwyd y seremoni wobrwyo rithwir i ddathlu cyflawnwyr o fri y lluoedd wrth gefn a’r cadetiaid ddydd Iau, 13 Mai.

Penodwyd tri pherson ifanc i rôl cadetiaid yr Arglwydd Raglaw ar gyfer 2021, sef yr Uwch Ringyll Cwmni y Cadet Ethan Thompson o Gaer o Lu Cadetiaid y Fyddin Clwyd a Gwynedd, y Swyddog Gwarant Cadet Oliver Heard-Edwards o Wrecsam o Adain Cymru Rhif 2 Cadetiaid yr Awyrlu Brenhinol a’r Awyr-ringyll Cadet Harriet Gaskin o Ruddlan o Lu Cadetiaid Cyfunol Ysgol St Brigid.

Mae’r rôl sy’n para am flwyddyn yn cynnwys mynychu nifer o ddigwyddiadau swyddogol gyda’r Arglwydd Raglaw, fel digwyddiadau Cofio, ymweliadau Brenhinol a pharedau.

Bydd y tri yn dilyn llwybrau’r Uwch-Ringyll Cadet Fern Colson a’r Rhingyll Gadet Harvey McGow-Stone o Lu Cadetiaid y Fyddin Clwyd a Gwynedd; y Swyddog Gwarant Cadet Llyon Morgan-Read o Lu Cadetiaid Cyfunol Ysgol St Brigid a’r Swyddog Gwarant Cadet Jessica Forde o Adain Cymru Rhif 2 Cadetiaid yr Awyrlu Brenhinol, sydd bellach yn Rhingyll Jessica Forde, cyfarwyddwr oedolion gydag Adain Cymru Rhif 2. Derbyniodd y rhain Dystysgrifau a Bathodynnau’r Arglwydd Raglaw am fod yn gynrychiolwyr yn 2020.

Cydnabuwyd pedwar oedolyn hefyd am eu gwasanaeth anhygoel a’u hymroddiad i ddyletswydd, gan dderbyn Tystysgrif Teilyngdod yr Arglwydd Raglaw.

Nhw oedd y Cadlywydd Is-gapten Keith McDermott o Gorfflu Cadetiaid y Môr y Gogledd Orllewin; yr Is-gapten Joshua McDermott o Gorfflu Cadetiaid y Môr Cei Conna; yr Hyfforddwr Uwch-Ringyll Barrie Reid o Lu Cadetiaid y Fyddin Clwyd a Gwynedd a’r Rhingyll-awyr Thomas Griffiths o Adain Cymru Rhif 2 Cadetiaid yr Awyrlu Brenhinol.

Mae mwy na 1,200 o wirfoddolwyr ledled Cymru yn helpu dros 4,400 o Gadetiaid gweithgar. Maen nhw’n cyflwyno cyfleoedd ac ysbrydoliaeth i’r genhedlaeth nesaf. Mae hyn yn cael ei rannu’n aml drwy brofiadau newid bywyd, sgiliau a chymwysterau.

Trefnwyd y seremoni wobrwyo gan RFCA Cymru – sef sefydliad sydd wedi cefnogi’r Lluoedd Arfog ers dros 10 mlynedd.

 

 

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru