Mae’r Uwchgapten Ian McAuliffe yn gwybod mwy na’r rhan fwyaf am bwysigrwydd bod bresennol a chywir drwy’r adeg.

O’i amser yn Afghanistan pan oedd yn gyfrifol am eiddo a nwyddau gwerth £25 miliwn, gan gynnwys Ysbyty Maes Bastion i ymddangos fel rhan o dîm rygbi Byddin Diriogaethol Prydain – mae ei 39 mlynedd fel Milwr wrth Gefn, sydd wedi ei weld yn teithio i bedwar ban byd, yn sicr wedi bod yn amrywiol.

Mae’r gŵr 59 oed o Gastell-nedd yn ddim ond un o’r 2,200 o filwyr wrth gefn yng Nghymru sydd â rôl hollbwysig yn y Teulu Amddiffyn. Wrth i Wythnos y Lluoedd Arfog ddechrau heddiw, rydyn ni’n edrych ymlaen at Ddiwrnod y Lluoedd Wrth Gefn ddydd Mercher pan fydd y genedl yn dathlu’r bobl sy’n treulio rhywfaint o’u hamser sbâr yn diogelu’r Deyrnas Unedig gartref a thramor.

Mae Ian, sy’n gweithio o ddydd i ddydd i RCFA dros Gymru fel Swyddog Cymorth Proffesiynol ar gyfer ACF Dyfed a Morgannwg, yn gwasanaethu gydag Ysbyty Maes 203 (Cymru).

Meddai: “Rydw i’n defnyddio fy holl sgiliau rydw i wedi’u dysgu fel milwr wrth gefn yn fy ngweithle o ddydd i ddydd – mae’r sgiliau rydw i wedi’u dysgu a’r holl gyrsiau rydw i wedi bod arnyn nhw i gyd yn gallu cael eu defnyddio yn fy ngyrfa lawn amser. Mae’r arweiniad mae rhywun yn ei gael gan y Lluoedd Wrth Gefn yn gymorth enfawr wrth wneud penderfyniadau mewn bywyd.

“Yn ystod fy ngyrfa gyda’r Lluoedd Wrth Gefn rydw i wedi gwneud pob swydd, gan ddechrau fel preifat yn y troedfilwyr cyn dringo’r ysgol i fod yn swyddog cyflenwi ac yna rheoli’r cwmni cyn trosglwyddo i wasanaethau meddygol y fyddin a rheoli sgwadron.”

Mae’r sgiliau hyn wedi cael eu rhoi ar waith yn y misoedd diwethaf, gydag Ian yn aelod o’r Llu Cymorth COVID, yn arwain tîm Cynllunio Meddygol Ysbyty Maes 203 yng Nghaerdydd gan weithio i Gyd-orchymyn Milwrol Cymru.

Felly pam ymunodd Ian â’r Lluoedd Wrth Gefn bron i 40 mlynedd yn ôl? – penderfyniad sydd wedi mynd ag ef i bob cornel o’r DU a gwledydd fel Ffrainc, yr Almaen, yr Iseldiroedd, Gwlad Belg, Slofacia, Groeg, Macedonia, Albania, Cyprus, Uzbekistan, America, Gibraltar, Iraq, Afghanistan, Kuwait, yr Eidal a Jersey.

“Rydych chi’n cael teithio i leoedd a chymryd rhan mewn gweithgareddau fyddech chi byth yn eu gwneud os na fyddech chi’n rhan o’r teulu anhygoel hwn,” meddai.

“Mae bod yn aelod o’r Lluoedd Wrth Gefn wedi fy ngwneud yn berson llawer gwell ac wedi fy helpu i wneud sawl penderfyniad yn fy mywyd i mi a fy nheulu. Mae rhywun yn cyfarfod pobl o bob lliw a llun ac yn gwneud ffrindiau oes. Rydw i wedi cyfarfod pobl o aelodau’r teulu brenhinol a sêr y byd pop i rai o bobl dlotaf y byd. Ni fyddai hyn wedi bod yn bosibl heb gymorth fy nheulu a’m cyflogwyr,” meddai Ian, a ddathlodd ei ben-blwydd priodas rhuddem gyda’i wraig Sharon y llynedd. Mae ganddyn nhw ddau o blant a thri o wyrion.

“Mae’r hyn rydw i fwyaf balch o’i gyflawni gyda’r Lluoedd Wrth Gefn yn amrywio o chwaraeon fel capten sawl tîm rygbi milwrol o lefel cwmni i adran a chynrychioli Byddin Diriogaethol Prydain, i wasanaethu fel y swyddog cyflenwi (technegol) ar gyfer Grŵp Meddygol y Deyrnas Unedig yn Afghanistan. Rydw i hefyd yn gweld milwyr rydw i wedi’u hyfforddi a’u mentora yn mynd ymlaen i gyflawni pethau anhygoel yn eu bywydau. Ac wrth gwrs, cael Medal Milwr Wrth Gefn Gwirfoddol y Frenhines ym Mhalas Buckingham gan y Dywysoges Frenhinol yn 2016.

“Os ydych chi am gael amser llawn her a chyffro a chael cyfarfod a gwneud llawer o ffrindiau newydd, dysgu sgiliau newydd, gweithio gyda phobl eithriadol o bob rhan o’r gymdeithas a chael y cyfle i deithio i leoedd anhygoel – yna da chi ymunwch â’r Lluoedd Wrth Gefn.”

 

 

 

 

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru