Os oes gan eich uned wrth gefn neu gadetiaid rywbeth i rannu, gall RFCA dros Gymru eich helpu gyda chyhoeddusrwydd a hyrwyddo’ch newyddion.

Os oes gan eich uned wrth gefn neu gadetiaid rywbeth i rannu, gall RFCA dros Gymru eich helpu gyda chyhoeddusrwydd a hyrwyddo’ch newyddion.

Gall cynhyrchu cynnwys gwreiddiol fod yn broses hir, felly mae’r RFCA dros Gymru wedi creu ardal i gynorthwyo unedau i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd mewn print ac ar blatfformau digidol.

Mae gan eich stori y potensial i gyrraedd miloedd o bobl trwy wefan RFCA dros Gymru, ein sianeli cyfryngau cymdeithasol a’r e-gylchlythyr misol. Mae’r cynulleidfaoedd hyn yn cynnwys y rhai sy’n gwneud penderfyniadau a dylanwadwyr allweddol.

Mae’r RFCA dros Gymru yn chwilio am astudiaethau achos sy’n dangos y cyfraniadau hanfodol a gwerthfawr y mae milwyr wrth gefn a chadetiaid yn eu gwneud i’r wlad. Gall yr Adran Gyfathrebu gynhyrchu’r cynnwys ar eich rhan.

Cliciwch YMA i gael mynediad i Becyn Cymorth Rhannu’ch Stori. Mae’n cael ei ddiogelu â chyfrinair ar Gwmwl digidol yr RFCA. Mae’r Cwmwl yn ddiogel a dim ond unedau wrth gefn a chadetiaid all weld y cynnwys.

I gael y cyfrinair, neu am wybodaeth bellach, cysylltwch â Thîm Cyfathrebu’r RFCA dros Gymru: wa-comms@rfca.mod.uk neu 02920 375 757.

 

CYSWLLT
Pennaeth Cyfathrebu

Alison Young
Ebost: wa-comms@rfca.mod.uk
Ffôn: 02920 375 757

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru