Mae adeiladau amlbwrpas yr RFCA dros Gymru ar gael i’w llogi gan grwpiau o bob maint.

Trwy Leoliadau Amgen Cymru, mae’r lleoliadau’n cael eu gosod er mwyn codi arian i ail-fuddsoddi yn y gwaith o gefnogi milwyr wrth gefn a chadetiaid yng Nghymru. Mae’r adeiladau wedi’u lleoli yn bennaf yn y De, ond mae rhai mewn mannau eraill hefyd.

Gellir defnyddio’r cyfleusterau amrywiol ar gyfer cynadleddau, cyfarfodydd a hyfforddiant. Mae gan bob un ohonynt yr offer diweddaraf ac mae’r rhan fwyaf ohonynt ar gael saith diwrnod yr wythnos ac yn cynnwys parcio diogel. Mae’r opsiynau’n cynnwys Canolfannau Lluoedd wrth Gefn modern a barics hanesyddol.

Cliciwch YMA i ymweld â gwefan Safleoedd Amgen Cymru.    Cofrestrwch heddiw

    Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru